ZAŠTO VRATA DOORNET

NAJTIŠA AUTOMATSKA VRATA NA SVIJETU

Tajna je u kombinaciji materijala iz kojih su izrađeni mehanički dijelovi te posebni oblici profila i podnih vođenja. To rezultira nečujnim radom vrata. Odsustvo svih šumova omogućava vam da vrata postavite bilo gdje.

SIGURNI STE PRED ODŠTETNIM TUŽBAMA OŠTEĆENIH STRANAKA.

U tvornici “record” razvili su sigurnosni senzor koji ne raspoznaje samo gibanje nego i mirujućeg čovjeka. S time je senzor preuzeo funkciju sigurnosti, jer prepoznaje kompletan prostor među vratima od vrha do dna i osigurava da vrata nikoga ne ozlijede. Sigurnost nije više ovisna od fotoćelija koje djeluju kada prekinemo njihovu svjetlosnu nit. S time je osigurana najsigurnija upotreba automatskih vrata u povijesti.

JEDNOSTAVNO PODEŠAVATE OBIČNIM PRITISKOM NA DUGME.

Digitalna upravljačka jedinica sa LCD zaslonom omogućava da različite načine rada vrata (otvoreno, zatvoreno, jednosmjerno, otključano, ručno…) podešavate običnim pritiskom na dugme. Grafički meni omogućava jednostavno rukovanje kao kod telefona. Zato nije potrebno nikakvo predznanje. Uz pomoć vremenskih postavki vrata možete otključati i zaključati, ako niste u blizini. Sami možete promijeniti brzinu zatvaranja i otvaranja vrata.

ELEKTRONSKE KOMPONENTE MEĐUSOBNO KOMUNICIRAJU INTERAKTIVNO

Komunikacija između pogona senzora i upravljačke jedinice osiguravaju da se vrata nikada ne otvore bez potrebe. Kada senzor prepoznaje smjer gibanja čovjeka te se vrata se za onim koji izlazi zatvaraju, sa čime značajno smanjujemo toplinske gubitke.

U SLUČAJU KVARA IMATE VIDLJIV ISPIS GREŠKE.

Dežurnom serviseru jednostavno kažete u čemu je problem telefonski. Mnogo problema je na taj način moguće riješiti daljinski.