Automatizacija parkinga

Karakteristike

Vrlo elegantan način automatizacije parkinga gdje je velika frekvencija pješaka. Ovim načinom postižemo potpunu sigurnost ozljeđivanja pješaka od udarca ruke rampe kod automatizacije sa klasičnim rampama.