Klizna i okretna dvorišna vrata

Karakteristike

Kombinirana klizno-okretna dvorišna vrata gdje dimenzije dvorišta ne dozvoljavaju upotrebu samo jedne od opcija.