1.Signalno svjetlo

2. Sigurnosni senzori

3. Kontakt brava

4. Pogonski uređaj

5. Upravljačka centrala

KARAKTERISTIKE

Pogonski uređaji za okretna dvorišna vrata do 800 kg. i dužinu jednog krila 7 metara. Brzina otvaranja od 14 sec. do 30 sec. Pouzdanost uređaja garantirana u izvedbama 24VDC i 220 V. Ručna deblokada ključem u slučaju nužde. Modeli predviđeni za intenzivan i polu intenzivan rad. Sigurnost je osigurana putem protokola D-TRACK koji optimizira snagu motora i sprječava prignječenje.

PHOBOS A25 i A40

Elektromehanički uređaj kao rješenje za okretna dvorišna vrata širine krila do 2,5 met. i 4 met. Težina po jednom krilu do 250 kg. i 500 kg. Intenzivna uporaba zahvaljujući motoru na 24 VDC.

ELI 250 N V i ELI 250 N

Rješenje za okretna dvorišna vrata širine krila do 2 met. i 3,5 met. Težina po jednom krilu do 150 i 300kg. Verzija na 24 VDC i 220 V


IGEA BT

Elektromehanički uređaj kao rješenje za okretna dvorišna vrata širine krila do 2,5 met. i težine po jednom krilu do 250 kg. Intenzivna uporaba zahvaljujući motoru na 24 VDC .

LUX BT

Hidraulični robusni uređaj kao rješenje za okretna dvorišna vrata širine krila do 5 met. i težine po jednom krilu do 800 kg. Intenzivna uporaba zahvaljujući motoru na 24 VDC .

PHOBOS A25 i A40

Elektromehanički uređaj kao rješenje za okretna dvorišna vrata širine krila do 2,5 met. i 4 met. Težina po jednom krilu do 250 kg. i 500 kg. Intenzivna uporaba zahvaljujući motoru na 24 VDC.

ELI 250 N V i ELI 250 N

Rješenje za okretna dvorišna vrata širine krila do 2 met. i 3,5 met. Težina po jednom krilu do 150 i 300kg. Verzija na 24 VDC i 220 V


IGEA BT

Elektromehanički uređaj kao rješenje za okretna dvorišna vrata širine krila do 2,5 met. i težine po jednom krilu do 250 kg. Intenzivna uporaba zahvaljujući motoru na 24 VDC .

LUX BT

Hidraulični robusni uređaj kao rješenje za okretna dvorišna vrata širine krila do 5 met. i težine po jednom krilu do 800 kg. Intenzivna uporaba zahvaljujući motoru na 24 VDC .