Klizno-Zglobna dvorišna vrata

Karakteristike

Idealno rješenje za klizna vrata, gdje dimenzije dvorišta ograničavaju upotrebu normalnih kliznih vrata.
Upotrebom klizno – zglobnih dvorišnih vrata prilagođavamo se kolnim ulazima u samim uglovima dvorišta