3D-Scenario-dissuasori-di-passaggio-28STOPPY29.jpg


Vrlo elegantan način automatizacije parkinga gdje je velika frekvencija pješaka.
Ovim načinom postižemo potpunu sigurnost ozljeđivanja pješaka od udarca ruke rampe kod automatizacije sa klasičnim rampama.


AUTOMATIKA I SUSTAVI d.o.o.
Borik 29, 52107 Pula, Hrvatska
Mob:+385 98 224 884
Tel:+385 52 216 116
e-mail: info@ais.hr