PHOBOS A25 i A40

Prednosti i sigurnost

  • Ugrađena elektronička kartica najnovije tehnologije.
  • Niskonaponski motor reduktor jamči optimalan rad u uvjetima intenzivne uporabe.
  • Jednostavna ručna deblokada motora personaliziranim ključem.
  • D-TRACK sigurnost protiv prignječenja sa usporenjem u otvaranju i zatvaranju.
  • Magnetni mikro prekidači za točnu poziciju otvorenog i zatvorenog stanja.