igeabt detaljiPREDNOSTI 

  • Ugrađena elektronička kartica najnovije tehnologije.

  • Jednostavna dijagnostika funkcija sustava putem displeja.

  • Uređaj predviđen za vrlo intenzivnu upotrebu.

  • Jednostavna ručna deblokada motora personaliziranim ključem

     

   SIGURNOST 

  • D-TRACK sigurnost protiv prignječenja sa usporenjem u otvaranju i zatvaranju.
  • Magnetni mikro prekidači za točnu poziciju otvorenog i zatvorenog stanja.

Preuzmi prospekt

 

 

povrataknaokretna